c S
Izračun plače
Znesek (EUR)
Bonitete (EUR)
Delovna doba (let)
Plačilni razred
Mat. stroški, prevoz, prehrana (EUR)
Davčne olajšave
Število otrok
Št. otrok s posebnimi potrebami

Izračun plače je informativne narave in ne zajema obračuna morebitnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in dodatnih davčnih olajšav, saj s tem ne bi bil mogoč obojestranski obračun neto – bruto in bruto – neto.